خانه / مواد اولیه در تولید سنگ مصنوعی

مواد اولیه در تولید سنگ مصنوعی

مواد اولیه شامل کلیه مواد مورد نیاز اصلی در تولید سنگ های مصنوعی می باشند شامل سیمان، گچ، شن و ماسه، خرده سنگ های دانه بندی و …. می باشند.