خانه / تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات

 تعرفه تبلیغات ماهیانه

در صفحات سایت جامع سنگ مصنوعی ایران

ردیف نوع عضویت مبلغ به تومان
۱ درج آگهی درصفحه اول سایت همراه لینک به سایت شما ( ۱۰۰*۳۰۰ پیکسل) /۶۰/۰۰۰ تومان
۲ درج آگهی درصفحه تولید کنندگان سنگ مصنوعی همراه لینک به سایت شما ( ۸۰*۳۰۰ پیکسل) /۶۰/۰۰۰ تومان
۳ درج آگهی درصفحه جدیدترین ها همراه لینک به سایت شما  (  ۱۰۰*۳۰۰   پیکسل) /۵۰/۰۰۰ تومان
۴ درج آگهی درصفحه برترین ها همراه لینک به سایت شما (  ۱۰۰*۳۰۰   پیکسل) /۵۰/۰۰۰ تومان
tab2 tab1