خانه / تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات

 تعرفه تبلیغات ماهیانه

در صفحات سایت جامع سنگ مصنوعی ایران

ردیف نوع عضویت مبلغ به تومان
1 درج آگهی درصفحه اول سایت همراه لینک به سایت شما ( 100*300 پیکسل) /60/000 تومان
2 درج آگهی درصفحه تولید کنندگان سنگ مصنوعی همراه لینک به سایت شما ( 80*300 پیکسل) /60/000 تومان
3 درج آگهی درصفحه جدیدترین ها همراه لینک به سایت شما  (  100*300   پیکسل) /50/000 تومان
4 درج آگهی درصفحه برترین ها همراه لینک به سایت شما (  100*300   پیکسل) /50/000 تومان
tab2 tab1